Сьогодні 2019.12.07 20:58

Урядовий портал

kmu_gov_ua


 

Технічне регулювання в Україні: як забезпечити розвиток економіки і захист прав споживачів

Дослідження підготовлене Проектом Міжнародної Фінансової Корпорації "Ділове середовище та розвиток підприємництва в Україні" .

Ознайомитися із дослідженням

 


 

Набув чинності Закон України № 1782–VІ щодо підтримки агропромислового комплексу

Закон прийнято на заміну скасованого рішенням Конституційного Суду України від 24 листопада 2009 р.

Закон, за підписом Президента України, опубліковано 31 грудня 2009 р. в газеті "Урядовий Кур'єр"

Відповідно до Закону зокрема зберігаються пільги з ПДВ за придбане для переробки молоко. Пунктом 3 прикінцевих положень Закону підтверджено, що попередній порядок сплати ПДВ переробними підприємствами за придбане молоко зберігається також на період з 24 листопада по 31 грудня 2009 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ № 1782–VІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи
У зв'язку з Рішенням Конституційного Суду України від 24 листопада 2009 року № 29-рп/2009, яким визнано Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу» від 4 лютого 2009 року № 922-VІ таким, що не відповідає Конституції України, та з метою подальшого вдосконалення законодавства щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; 2009 р., № 14, ст. 181, № 26, ст. 323):

пункт 11.21 викласти в такій редакції:

«11.21. Сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі.

Порядок нарахування, виплати і використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.

Зазначена норма діє без обмеження строку її застосування і призупиняється, коли у законі про Державний бюджет України на відповідний рік передбачено, що сума податку на додану вартість, яка сплачується до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти та іншу продукцію переробки тварин і птиці, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), спрямовується до спеціального фонду державного бюджету з подальшим використанням на здійснення доплат на одну корову, наявну на 1 січня відповідного року, на підставі довідок, виданих сільськими, селищними, міськими чи районними у містах радами, –для фізичних осіб та копії звіту про стан тваринництва (форма № 24 (річна) стосовно наявності корів, засвідчену органами державної статистики, – для юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності, які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, передбачений статтею 81 цього Закону, і на загальних підставах вважаються платником податку на додану вартість, за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції»;

пункт 11.46 викласти в такій редакції:

«11.46. Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України племінних чистопородних тварин великої рогатої худоби або генетичного матеріалу (коди УКТ ЗЕД 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0102 10 90 00, 0511 10 00 00, 0511 99 90 10), що здійснюються суб'єктами спеціального режиму оподаткування, встановленого статтею 81 цього Закону. Операції з подальшої поставки зазначених племінних чистопородних тварин великої рогатої худоби або генетичного матеріалу оподатковуються у загальному порядку».

2. У Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2009 р., № 26, ст. 323, № 43, ст. 638):

1) підпункт 9.2.6 пункту 9.2 статті 9 викласти в такій редакції:

«9.2.6. З метою забезпечення надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету Аграрний фонд має право здійснювати реалізацію об'єктів державного цінового регулювання, використовуючи сприятливу ринкову кон'юнктуру»;

2) підпункти 14.2.4 і 14.2.5 пункту 14.2 статті 14 викласти в такій редакції:

«14.2.4. Зерно, яке є об'єктом державного цінового регулювання або під обсяг якого була одержана бюджетна позика у режимі державних заставних закупівель, зберігається виключно у сертифікованому зерновому складі (зерносховищі, елеваторі). Плата за таке зберігання не може перевищувати 2 відсотки від вартості такого зерна, розрахованої від мінімальної закупівельної ціни (у розрахунку за кожні 30 календарних днів такого зберігання кожної метричної одиниці виміру її обсягу).

14.2.5. Кабінет Міністрів України встановлює режим цінового регулювання вартості таких послуг:

а) ветеринарної медицини (проведення лабораторних досліджень, оформлення ветеринарного сертифіката або свідоцтва);

б) хлібної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів);

в) карантинної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів, проведення фумігації);

г) ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин.

При цьому вартість таких послуг не може перевищувати ціну, розраховану за 20-відсотковою нормою рентабельності до витрат, здійснених на їх надання. Недотримання вимог цієї статті тягне за собою відповідальність, встановлену законом»;

3) у статті 17:

назву викласти в такій редакції:

«Стаття 17. Аграрні біржі»;

у пункті 17.1:

підпункт «б» виключити;

підпункт «в» викласти в такій редакції:

«в) засновником Аграрної біржі може бути Кабінет Міністрів України в особі Аграрного фонду. При цьому Кабінет Міністрів України здійснює засновницький внесок до статутного фонду (капіталу) такої Аграрної біржі у розмірі, що дорівнює мінімальним вимогам до статутного фонду банку-резидента, який має ліцензію для здійснення повного обсягу банківських операцій та здійснює управління майном в особі Аграрного фонду»;

абзац перший підпункту «ґ» викласти в такій редакції:

«ґ) якщо засновником Аграрної біржі є Кабінет Міністрів України в особі Аграрного фонду, то інші, ніж Аграрний фонд, члени Аграрної біржі не мають права приймати рішення щодо»;

4) пункт 5 статті 18 виключити.

3. Абзац сімнадцятий пункту 1 частини першої статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 25, ст. 241) викласти в такій редакції:

«забезпечує проведення державної політики цін та здійснює державне регулювання ціноутворення».

4. Пункт 2 розділу III «Прикінцеві положення» Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 14, ст. 181, № 26, ст. 323) викласти в такій редакції:

«2. Цей Закон діє до прийняття Верховною Радою України у зв'язку із стабілізацією фінансово-економічної ситуації в Україні рішення щодо втрати чинності розділом І цього Закону та щодо редакції відповідних положень законів України, зміни до яких передбачені розділом II цього Закону, але не пізніше ніж до 1 січня 2011 року, крім підпункту 2 пункту 4, пунктів 5 та 11 розділу II цього Закону».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Встановити, що норми Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» не поширюються на товари, які підпадають під визначення 1–24 груп УКТ ЗЕД.

3. Суми податку на додану вартість, нараховані переробними підприємствами відповідно до абзацу першого пункту 11.21 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість» за період з дня ухвалення Конституційним Судом України Рішення від 24 листопада 2009 року № 29-рп/2009 до дня набрання чинності цим Законом, не підлягають сплаті до бюджету та включаються до податкових зобов'язань платників податку у звітному податковому періоді, на який припадає день набрання чинності цим Законом. При цьому фінансові санкції за несплату сум податку на додану вартість до бюджету, нараховані протягом такого строку, не застосовуються до переробних підприємств.

4. Кабінету Міністрів України:

забезпечити фінансування видатків за програмами підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу у помісячному розписі асигнувань;

забезпечити введення в дію через 15 днів з дня набрання чинності цим Законом розроблених державних стандартів на м'ясну продукцію: ДСТУ 4427:2005 «Ковбаси сирокопчені та сиров'ялені. Загальні технічні умови»; ДСТУ 4433:2005 «Ковбаси смажені. Загальні технічні умови»; ДСТУ 4435:2005 «Ковбаси напівкопчені. Загальні технічні умови»; ДСТУ 4436:2005 «Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хлібці м'ясні. Загальні технічні умови» та зупинити дію всіх технічних умов, виданих раніше на вищезазначену продукцію;

щорічно при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік, починаючи з Державного бюджету України на 2010 рік, передбачати основні вимоги, відповідно до яких сума податку на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти та іншу продукцію переробки тварин і птиці, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), спрямовується до спеціального фонду державного бюджету з подальшим використанням на здійснення доплат на одну корову, наявну на 1 січня відповідного року, на підставі довідок, виданих сільськими, селищними, міськими чи районними у містах радами, – для фізичних осіб та копії звіту про стан тваринництва (форма № 24 (річна) стосовно наявності корів, засвідчену органами державної статистики, – для юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, погодженому з Верховною Радою України та з урахуванням диференційованого підходу залежно від кількості корів, що є у власності сільськогосподарських товаровиробників та сільськогосподарських угідь, які є у їх власності або орендуються;

щорічно при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік, починаючи з Державного бюджету України на 2010 рік, передбачати для сільськогосподарських товаровиробників цільову бюджетну підтримку за окремою статтею відповідно до статті 15 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», яка також спрямовується для диференційованої виплати за кожну корову у порядку, передбаченому абзацом четвертим цього пункту;

у місячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

22 грудня 2009 року

Економічні новини

FINANCE.UA


 

"Довідник підприємця"

практична допомога підприємцям у вирішенні питання покращення комунікації між громадськістю та органами виконавчої влади.

Довідник підприємця

Результати опитування


 

Центр "Соціальний моніторинг" провів 27-30 листопада опитування підприємців.

Опитування здійснене у 10 обласних центрах України: м. Сімферополь (АР Крим), Донецьк, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Тернопіль, Харків.  Опитування репрезентує учасників акцій протесту, а також охопило інших підприємців, відібраних за методом «снігової кулі». Всього опитано 979.

 

Голос підприємця