Сьогодні 2019.12.07 21:49

Урядовий портал

kmu_gov_ua


 

Технічне регулювання в Україні: як забезпечити розвиток економіки і захист прав споживачів

Дослідження підготовлене Проектом Міжнародної Фінансової Корпорації "Ділове середовище та розвиток підприємництва в Україні" .

Ознайомитися із дослідженням

 


 

Результати опитування "Голос підприємця"

Центр "Соціальний моніторинг" провів 27-30 листопада опитування підприємців.

Опитування здійснене у 10 обласних центрах України: м. Сімферополь (АР Крим), Донецьк, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Тернопіль, Харків.  Опитування репрезентує учасників акцій протесту, а також охопило інших підприємців, відібраних за методом «снігової кулі». Всього опитано 979.

 

Текст оприлюднених  результатів опитування додається.

Характеристики опитування.

Опитування проводилося з 27 по 30 листопада у 10 обласних центрах України, м. Сімферополь. Сімферополь (АР Крим), Донецьк, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Тернопіль, Харків.  Методи досягання респондентів 1)  учасники акцій протесту, 2) підприємці, відібрані за методом «снігової кулі». Всього опитано 979.

Рівень поінформованості.

Опитування виявило високий рівень обізнаності цільової групи з основними вимогами протестуючих. Майже всі опитані (91%) вважають, що знайомі із висунутими вимогами: сказали, що детально в них розібралися 53% опитаних, а в цілому ознайомлені – 38%. Вищій за середній рівень поінформованості у Південному регіоні країни, серед опитаних у Донецьку та Сімферополі, серед яких 63%, 70% та 82% відповідно вказали, що детально поінформовані щодо основних вимог протестуючих підприємців.

Бачення плану першочергових дій.

До дій, які мають бути реалізовані в першу чергу, за сумою відповідей можна віднести (див. табл. 1):

по-перше, – «відмову уряду від прийняття нового податкового кодексу» (68%),

по-друге, – «внесення змін, які відстоюють підприємці,в новий податковий кодекс» (57%),

по-третє, – «ведення нових реально діючих механізмів відповідальності чиновників за порушення законів, невиконання своїх посадових обов’язків, протиправні дії» (54%),

по-четверте, – вимога відставки Уряду (51%). (Зазначимо, що першочерговим, найважливішим такий крок вважає лише 12%, але в якості другої складової у розв’язанні конфліктної ситуації його назвали веже 39% опитаних).

Таблиця 1. Розподіл відповідей на запитання: «Виберіть із запропонованого списку ті дії, які Ви вважаєте першочерговими? Спочатку виберіть одну, найважливішу. А тепер виберіть ще дві, які вважаєте дещо менш важливими?», %

 

 

Перша обрана відповідь

Інші дві обрані відповіді

Сума відповідей*

Відмова Уряду від прийняття нового податкового кодексу

46

22

68

Внесення змін, які відстоюють підприємці, в новий податковий кодекс

27

30

57

Введення нових реально діючих механізмів відповідальності чиновників за порушення законів, невиконання своїх посадових обов’язків, протиправні дії

7

47

54

Відставка уряду М. Азарова, відставка С.Тігіпка, М. Бродського

12

39

51

Проведення дострокових виборів Верховної Ради України

3

29

32

Відставка Президента В. Януковича

5

18

23

Інше

0,2

0,6

0,8

* Сума відповідей не дорівнює 100% тому що респондент міг обрати дві відповіді

Більш активно вимогу відмови Уряду від прийняття нового податкового кодексу підтримують опитані на Заході країни (79% за сумою відповідей), в Харкові (84%) та Сімферополі (94%).

Більший акцент на «внесені змін, які відстоюють підприємці» (2-га вимога) зробили опитані на Сході країни (за сумою відповідей на якій наголосили 70% опитаних). Також цей крок більш популярний серед тих, хто особисто не брав участі в акціях протесту на майданах (67%), порівняно із тими, хто безпосередньо брав участь у голосуванні (вважаюь її першочерговою 52%).

 

Політичний компонент: вимоги відставки.

Ідея відставки Уряду (51%) має більший відклик серед опитаних підприємців Києва та Івано-Франківська (59 та 66% відповідно). До того ж, підтримується, скоріше, активними учасниками акцій протесту (56%) ніж тими, хто не бере в них активної участі (41%). Зазначимо, що частіше підкреслювали першочерговість цього кроку опитані в Києві та Івано-Франківську, що на момент проведення опитування, ще не давало підстав розглядати Західний або Центральний регіони як зони більш акцентовані на політичних вимогах.

Вимогу відставки Президента В. Януковича так само відстоювали більше опитаний у Києві (загалом 30% опитаних підприємців Києва віднесли цю вимогу до першочергових).

Вимога проведення дострокових виборів Верховної Ради України також частіше підтримується у Києві (42%) та Івано-Франківську (58%) (доті як в середньому по країні ця частка становить 32%), що характеризує вищу радикальність поглядів підприємницької спільноти в цих двох містах.

Відповідальність чиновників.

Особливо слід відзначити вимогу щодо здійснення такого кроку як «Введення нових реально діючих механізмів відповідальності чиновників за порушення законів, невиконання своїх посадових обов’язків, протиправні дії». Хоча першою (як найважливішу) цю ініціативу назвали лише 7%, за сумарним вибором вона посідає 3-те місце (54%), випереджаючи всі політичні вимоги. Більше, порівняно із середнім показником, вона імпонує підприємцям Сходу країни (66%), особливо опитаним у Запоріжжі (82%), Донецьку (78%). Більш високий рівень підтримки можна відзначити і в Одесі (70%). Важливо зазначити, що більше підтримують цей крок ті респонденти, які не брали активної участі в акціях протесту (65%), ніж ті, хто виходив на Майдани (48%). Тобто, це крок більш поміркованої частини підприємницької спільноти.

 

Таблиця 2. Розподіл відповідей на запитання: «Скажіть, що обурює Вас у новому податковому кодексі найбільше? Спочатку виберіть одне найважливіше. А тепер виберіть ще дві, які вважаєте трохи менш важливими», %

 

 

Одна відповідь

Ще дві відповіді

Сума відповідей

Збільшення ставок податків на підприємців, які працюють за спрощеною системою (єдиний податок)

30

29

59

Сильне розширення повноважень податкової інспекції

26

30

56

Скорочення видів діяльності, займаючись якими можна платити податки за спрощеною системою (єдиний податок)

20

30

50

Зниження розміру обороту, за яким сплачується єдиний податок

10

27

37

Необхідність встановити касові апарати в торгових точках

5

24

29

Збереження старої системи внесення платежів у різні соціальні фонди замість введення єдиного соціального платежу

2

20

22

Обмеження кількості найманих працівників залежно від сфери діяльності

3

17

20

Юридичним особам не можна відносити на витрати платежі, здійснені суб’єктами підприємницької діяльності (СПД)

2

14

16

Інше

1

0,6

1,6

Немає відповіді

0,6

Шляхи розв’язання конфліктної ситуації.

Половина опитаних вважає, що податковий кодекс слід повністю переглянути (50%), ще 39% схильні вбачати вирішення конфлікту у внесені змін, на яких наполягають підприємці. Лише 4% розглядають можливість прийняття існуючого податкового кодексу. Ще 4% вагалися з відповіддю та не могли визначитися з шляхами розв’язання проблеми. До принципових розбіжностей у поглядах на вихід із ситуації ми відносимо те, що підприємці Сходу країни віддають превагу повному перегляду податкового кодексу (60% обрали такий варіант розвитку подій), в той час, як на врахуванні основних побажань та внесені змін настоюють опитані, чий бізнес розташований у Центральному регіоні (48%).

Погляди підприємців на шляхи збалансування податкової політики.

Переважна більшість опитаних підтримує тези про те, що основне податкове навантаження у новому податковому кодексі має бути покладене на великий бізнес, а також зменшений розмір та спрощено механізм сплати податків. Підтримкою користується як введення диференційованого податку на доходи фізичних осіб, який би залежав від їх розміру, так і запровадження податкових канікул.

 

Таблиця 3. Розподіл відповідей на запитання: «Існує декілька поглядів на те, яким має бути оподаткування в нашій країні. Наскільки Ви згодні з такими висловлюваннями: …», %

 

Повністю не згоден

Скоріше, не згоден

Скоріше,

згоден

Повністю згоден

Важко відповісти

Вирішити завдання з наповнення бюджету підвищенням рівня податків і рівня збору з великого бізнесу, а не з середнього і малого бізнесу

9

9

28

53

1

18

81

Ввести диференційовану систему нарахування податку з доходу фізичних осіб, коли люди з великими доходами платять більше

10

9

29

50

2

19

79

Необхідно об’єднати всі соціальні платежі в один платіж і подавати звітність лише до податкової інспекції

7

9

27

51

6

16

78

Необхідно знизити рівень оподаткування, виплати до фондів оплати праці (сума внесків до соціальних фондів і ППФО – податок на прибутки фізосіб)

9

12

34

40

5

21

74

Необхідно оголосити податкові канікули для всіх новостворених підприємств малого та середнього бізнесу

11

12,5

28

43

5,5

Основні умови підтримки нового податкового кодексу.

До основних вимог, прийняття яких сприяло б виробленню позитивного ставлення до нового податкового кодексу у середовищі підприємців можна віднести, в першу чергу, прийняття вимог щодо роботи на спрощеній системі оподаткування – на цьому наголосили 59% опитаних.

На другому місці дві вимоги: а) створити нові ефективні, реально працюючі механізми контролю і притягнення чиновників до відповідальності за порушення посадових обов’язків (44%); та б) знизити рівень податків з малого та середнього бізнесу (43%). Ступінь актуальності перерахованих вимог та низки інших заходів подано у таблиці 4.

 

Таблиця 4. Розподіл відповідей на запитання: «При виконанні яких вимог підприємців Ви готові були б підтримати прийняття нового податкового кодексу? Спочатку виберіть одне, найважливіше. А тепер виберіть ще два, які вважаєте дещо менш важливими», %

 

Перший вибір

Другий вибір

Сума двох виборів

Прийняти вимоги підприємців щодо роботи на спрощеній системі оподаткування

39

20

59

Створити нові ефективні, реально працюючі механізми контролю і притягнення чиновників до відповідальності за порушення посадових обов’язків

26

18

44

Знизити рівень податків з малого та середнього бізнесу

19

24

43

Ввести диференційовану ставку податку, коли великий бізнес обкладається більш високими податками, ніж малий

9

17

26

Підвищити рівень збору податків з великого бізнесу

5,5

17

22,5

Інше

0,3

1

1,3

Немає відповіді

1

3

4

Готовність до відстоювання власних інтересів.

У разі, якщо вимоги підприємців не будуть почути, більше третини (38%) опитаних зголосилися приєднатися до нового руху з захисту інтересів підприємців. Сильніше така позиція проявилася у респондентів, опитаних на Півдні країни (50%) та тих хто вже брав участь в акціях протесту підприємців (46%). Ще 34% стануть активно підтримувати опозиційні політичні сили для того, щоб відстояти свої інтереси. Найбільшу готовність підтримувати опозиційних політиків/партії висловили підприємці з Центрального регіону (44%). Решта опитаних, скоріш за все, не вдасться до активних кроків, не буде брати участь у політичних акціях, рухах, не приєднається до партій (22%).

Рівень протестного потенціалу підприємницької спільноти можна побачити за даними, наведеними в таблиці 5.

Таблиця 5. Розподіл відповідей на запитання: «Чи готові Ви для захисту своїх інтересів ...», %

Підписувати петиції, звернення, відкриті листи - 85

Брати участь у страйках, акціях протесту - 79

Брати активну участь у громадських слуханнях - 65

Проводити агітацію - 62

Активно виступати в блогах, соціальних мережах, на форумах - 56

Брати активну участь у роботі громадських комісій, робочих груп при місцевих радах депутатів - 51.

 

Для порівняння: за даними моніторингу Інституту соціології НАН України в обговорені проектів рішень, громадських слуханнях готовий брати участь 21% населення країни, зборах підписів – 26%, брати участь у мітингах та демонстраціях – 25%.

Переважна більшість опитаних (80%) впевнена у тому, що хвиля акцій протесту проти прийняття податкового кодексу дасть реальний результат.

 

Економічні новини

FINANCE.UA


 

"Довідник підприємця"

практична допомога підприємцям у вирішенні питання покращення комунікації між громадськістю та органами виконавчої влади.

Довідник підприємця

Результати опитування


 

Центр "Соціальний моніторинг" провів 27-30 листопада опитування підприємців.

Опитування здійснене у 10 обласних центрах України: м. Сімферополь (АР Крим), Донецьк, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Тернопіль, Харків.  Опитування репрезентує учасників акцій протесту, а також охопило інших підприємців, відібраних за методом «снігової кулі». Всього опитано 979.

 

Голос підприємця