Сьогодні 2020.05.28 22:06

Урядовий портал

kmu_gov_ua


 

Технічне регулювання в Україні: як забезпечити розвиток економіки і захист прав споживачів

Дослідження підготовлене Проектом Міжнародної Фінансової Корпорації "Ділове середовище та розвиток підприємництва в Україні" .

Ознайомитися із дослідженням

 


 

Пріорітети Ділової ради України

Розвиток підприємництва створює умови для вирішення багатьох економічних та соціальних проблем, що існують в Україні. Підвищення ролі бізнесу є передумовою стабільного економічного зростання та конкурентоспроможності національної економіки, створення нових робочих місць, збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Разом з тим, в останні роки системного характеру набув процес накопичення невирішених проблем регуляторного характеру, що стримує розвиток підприємництва та перешкоджає реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність. Ми не можемо залишатися у стороні від вирішення цього питання.

В першу чергу ми очікуємо від влади комплексних та послідовних заходів, спрямованих на покращення умов господарської діяльності та невтручання в роботу підприємств.

Ми вважаємо, що основними принципами державної політики щодо розкриття підприємницького потенціалу країни мають стати:

- свобода приватної ініціативи;

- недоторканість права власності;

- залучення громадських об’єднань підприємців до підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства сфері регуляторної політики;

- невідворотність дії норм закону;

- створення механізму громадського контролю за впровадженням державної регуляторної політики;

- недопущення втручання центральних та місцевих органів влади у діяльність суб’єктів господарювання.

Ми наполягаємо на обов’язковому залученні об’єднань підприємців до формування законодавства з питань регуляторної політики.

Для забезпечення участі громадських об’єднань підприємців у формуванні державної регуляторної політики та здійснення заходів з її реалізації ми наполягаємо на необхідності законодавчо передбачити:

-    обов’язкове формування при Кабінеті Міністрів України дорадчого органу з представників об’єднань підприємців. Визначити механізм його впливу на рішення, які приймаються у сфері підприємницької діяльності та захисту інтересів підприємців;

-    механізм громадського контролю за впровадженням державної регуляторної політики.

-    механізм ініціювання громадськими об’єднаннями підприємців проектів нормативних актів спрямованих на поліпшення підприємницького середовища;

Одним з перших кроків на цьому шляху, на нашу думку, є відновлення діалогу між бізнесом та владою.

Економічні новини

FINANCE.UA


 

"Довідник підприємця"

практична допомога підприємцям у вирішенні питання покращення комунікації між громадськістю та органами виконавчої влади.

Довідник підприємця

Результати опитування


 

Центр "Соціальний моніторинг" провів 27-30 листопада опитування підприємців.

Опитування здійснене у 10 обласних центрах України: м. Сімферополь (АР Крим), Донецьк, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Тернопіль, Харків.  Опитування репрезентує учасників акцій протесту, а також охопило інших підприємців, відібраних за методом «снігової кулі». Всього опитано 979.

 

Голос підприємця