Розпорядження КМУ від 14.10.09 про адміністрування ПДВ

Кабінет Міністрів України видав розпорядження на забезпечення своєчасної сплати ПДВ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 жовтня 2009 р. 1218-р

Київ

Про заходи щодо покращення
адміністрування податку на додану вартість

1. З метою підвищення ефективності сплати податку на додану вартість, запобігання та своєчасного виявлення фактів ухилення від його сплати під час економічної кризи та відповідно до Законів України “Про державну податкову службу в Україні” і “Про податок на додану вартість” ДПА:

1) протягом 10 робочих днів провести інвентаризацію платників податку на додану вартість, якими протягом восьми місяців 2009 року на загальну суму здійснених операцій, що підлягають оподаткуванню, яка перевищує визначену підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону України “Про податок на додану вартість” суму:

допущено невідповідність даних розшифровок податкового кредиту та податкових зобов’язань контрагентів, зазначених у додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість, за звітний місяць;

здійснено коригування і уточнення податкової звітності у зв’язку із несвоєчасним (до трьох років) включенням до податкової звітності податкових накладних;

змінено спосіб відшкодування сум податку на додану вартість;

2) протягом трьох робочих днів після завершення інвентаризації провести аналіз та узагальнення її результатів для подання Кабінетові Міністрів України та Мінфіну;

3) внести зміни до плану-графіка проведення планових виїзних перевірок на IV квартал 2009 р. з урахуванням результатів проведеної інвентаризації;

4) забезпечити протягом двох місяців удосконалення системи планування перевірок платників податку на додану вартість для мінімізації ризиків ухилення від сплати зазначеного податку під час кризи в галузях економіки;

5) сприяти поданню платниками податку декларації з податку на додану вартість із застосуванням електронної системи подання такої декларації з метою досягнення стовідсоткового отримання даних податкової звітності в автоматичному режимі;

6) з метою підвищення ефективності роботи органів державної податкової служби удосконалити систему подання звітності таких органів до ДПА;

7) подавати щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, Мінфіну результати моніторингу порушень податкового законодавства платниками податку разом з пропозиціями щодо внесення відповідних змін до нормативно-правових актів.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Мінфін.

 

Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО