Новий розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік

Розрахунок, а також Методичні рекомендації щодо його складання затверджено наказом Міністерства аграрної політики України та Державної податкової адміністрації України від 22.10.2009 №752 з 1 січня 2010 року.

Це зумовлено внесенням змін та доповнень до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" (зі змінами).

Якщо після проведення Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік сума доходу підприємств сільського та рибного господарства, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік перевищує 75 відсотків від загальної суми валового доходу підприємства, то такі підприємства відповідно до вимог статті 2 Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок", за наявності сільськогосподарських угідь та земель водного фонду, можуть бути зареєстровані платниками фіксованого сільськогосподарського податку.

У разі, коли сума доходу підприємств сільського та рибного господарства, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік становить менш як 75 відсотків від загальної суми валового доходу підприємства, то такі підприємства сплачують податки у наступному звітному періоді на загальних підставах.

Наказ Міністерства аграрної політики України та Державної податкової адміністрації України від 22.11.2007 №818 „Про затвердження Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік” (зі змінами і доповненнями) з 1 січня 2010 року втрачає чинність.